امروز: پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
گروه سرمایه گذاری برتو

گروه سرمایه گذاری برتو

مجموعه ای از شرکت های ساختمانی، معدنی و بازرگانی

سرعت، کیفیت توام با نیروی جوانی

المان ورودی شهرستان آباده

هر شهر نیاز مند المان های خاص خود می باشد که گروه سرمایه گذاری برتو پس از ایراد طرح توسط شهرداری این شهرستان ، با توجه به توان فنی و مهندسی خود اقدام به طراحی و پس از اخذ تاییده اقدام به ساخت این المان در ابتدای شهرستان آباده در مسیر ترددی اصفهان - آباده کرده و توانسته بخش اعظمی از این پروژه را به پایان رساند .


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top