امروز: پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
گروه سرمایه گذاری برتو

گروه سرمایه گذاری برتو

مجموعه ای از شرکت های ساختمانی، معدنی و بازرگانی

سرعت، کیفیت توام با نیروی جوانی

مسجد علی ابن ابیطالب

گروه سرمایه گذاری برتو پس از تکمیل پروژه های مسکن مهر شهرستان آباده در راستای همکاری با سازمان امور مساجد کشور و نیاز شهرک مسکن مهر به یک مرکز مذهبی ، مکانی را باکاربری مسجد طراحی و اقدام به ساخت نمود ، که این محل با نام مبارک حضرتا علی ابن ابی طالب متبرک گردید و تحویل ساکنین محترم منطقه شد .


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top