امروز: پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
گروه سرمایه گذاری برتو

گروه سرمایه گذاری برتو

مجموعه ای از شرکت های ساختمانی، معدنی و بازرگانی

سرعت، کیفیت توام با نیروی جوانی

پروژه 156 واحدی مسکن مهر آباده

پروژه 156 واحدی مسکن مهر شهرستان آباده که کارفرمای آن شرکت تعاونی مسکن مهر در خیابان دانشگاه آزاد شهرستان آباده طی مدت زمان 26 ماه ساخته و تحویل خریداران محترم آن مجموعه گردید .

گروه ابنیه سازی برتو با نام شرکت راه و ساختمانی خاک پی راه مجری این طرح بوده که توانسته این پروژه را با بالاترین کیفیت ساخته و جزء 3 پروژه برتر مسکن مهر کشوری شناخته شود .

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top